HOROZ İLE TİLKİ - ПЕТУХ И ЛИСА

http://sg.uploads.ru/t/Yrqaw.jpg

kümeś
1) пти́чий двор, куря́тник
2) перен. скро́мный ма́ленький до́мик
çiftlik озвонч. -ği *
да́ча, уса́дьба, фе́рма, поме́стье, земе́льное владе́ние

danışmak
консульти́роваться, сове́товаться, обраща́ться за сове́том

haber vermek - сообщать, осведомлять, докладывать, передавать, извещать, сообщить, передать, известить
gözden öpmek - поцеловать на прощани

kutlamak - отмечать, поздравлять, праздновать, справлять


1.  Çiftliğin kümesinde yaşayan yaşlı bir horoz varmış.
Bu horoz çok akıllı olduğu için kümesteki arkadaşları bir problemleri olduğu zaman ona danışırlarmış. Bir gün horozun canı sıkılmış ve biraz gezmek istemiş.

петух и лисица.
1. В фермерском курятнике жил-был один старый петух. И так как он был очень умным, у него консультировались его друзья с курятника, если у них случались проблемы. Но в один прекрасный день петуху всё надоело и он захотел немного попутешествовать.

2.
Bir zaman gezmiş, dolaşmış ve yorulmuş.
Biraz dinlenmek istemiş ve bir ağacın dalına tünemiş.
Sonra uyumaya başlamış.

Все время прогуливаясь, гуляя, устал.
Немного отдохнуть захотел и у дерева под веткой присел. Потом начал засыпать.

3.  Bu sırada aç aç dolaşan bir tilki uzaktan ağaçtaki uyuyan horozu görmüş.
Koşarak horozun tünediği ağacın altına gelmiş ve kafasını kaldırarak
-Horoz kardeş! Horoz kardeş! Tilkinin sesiyle uyanan horoz heyecanlanmadan onu dinlemeye başlamış.

В это время голодный голодный лис бродил и издалека спящего на дереве петуха увидел. Прибежал под дерево, на котором петух взобравшись спал, и голову поднял:
-Петух брат! Петух брат!
От лисьего голоса проснувшийся петух не волнуясь слушать стал.

4.
-Sana bir müjde getirdim. Artık hayvanlar arasında barış oldu. Aşağıya gel de bunu kutlayalım demiş tilki. Horoz:
-Ne diyorsun kurnaz tilki, iyi anlayamadım. Yaşlı olduğum için kulaklarım iyi duymuyor.

- Я тебе радостную весть принес. Уже звери мир между слбой заключили. Вниз спускайся и поздравим друг друга, - сказал лис.
Петух: Что говоришь лис я хорошо не смог понять. Мои старые уши хорошо не слышат.

5.
Tilki tekrar:
-Hayvanlar arasında barış oldu, aşağıya gel de bunu kutlayalım. Daha gidip diğer hayvanlara da bu haberi vereceğim. Haydi aşağıya gel de gözlerinden öpeyim.

Лис повторил:
-Звери между собой мир заключили, вниз спускайся и поздравим друг друга. Еще другим животным тоже эту новость пойду приносить буду. Давай спускайся и поцелуемся (поцелую твои глаза).

6.
Horoz aşağıya eğilerek:
-Tilki kardeş bu haberden daha güzel haber olamaz. Bu haberi senden duyduğuma çok sevindim. Fakat karşıdan buraya doğru koşarak gelen iki köpek görüyorum. Onlarda gelsinler ben de aşağıya ineyim hep birlikte kutlayalım demiş.

Петух вниз склонившись:
- Лис, брат, лучше этой новости быть не может. Когда эту новость от тебя услышал, очень обрадовался. Но прямо напротив я вижу двух бегущих сюда собак. Они прибегут я тоже вниз сойду и мы все вместе друг друга поздравим, - сказал.

7.
Bu sözleri duyan tilki birden heyecanlanmış ve:
-Güle güle horoz kardeş, benim daha çok işim var. Sonra yine gelir bu mutlu olayı hep birlikte kutlarız demiş ve ormana doğru kaçmaya başlamış.
Yaşlı ve akıllı horoz, kurnaz tilkinin bu oyununu anlamıştı.

Услышав эти слова лис заволновался:
- Пока, пока петух брат, у меня еще много работы есть. Потом снова прийду и с этим счастливым событием друг друга поздравим.
Сказал и прямо в лес побежал. Старый и умный петух хитрую лисью игру понял.